Sistem integrat de bibliotecă achiziţionat prin proiectul Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Biblioteca ASE
Informaţii suport pentru utilizatorii WebOPAC-ului TinREAD > Utilizarea căutării simple în manieră asistată
TinREAD! Ajutor

Utilizarea căutării simple în manieră asistată


Asistenţă prin lista de selecţie cu termeni apropiaţi