Sistem integrat de bibliotecă achiziţionat prin proiectul Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Biblioteca ASE
Informaţii suport pentru utilizatorii WebOPAC-ului TinREAD > Utilizarea căutării simple în manieră asistată
TinREAD! Ajutor

Utilizarea căutării simple în manieră asistată


Asistenţă prin lista de selecţie cu termeni apropiaţi

Pe măsură ce se introduc carac­tere în câmpul de căutare, pro­gra­mul TinREAD sugerează cu­vin­tele care e­xis­tă în câmpurile din care se ob­ţin rezultatele că­u­tă­rilor.


Asistenţă prin sugerare

În situaţia în care utilizatorul greşeşte tastarea cuvântului sau cu­vin­telor pe care le caută programul oferă variante corecte. Prin selectarea cuvântului propus, care este considerat cel mai aproa­pe de cel dorit, se lansează în execuţie automat şi căutarea. Programul afişează mesajul: "Aţi dorit să scrieţi..." urmat de variantele propuse.


Afişări "tip Google"

Datele despre documente sunt afişate sortat după relevanţă. Stabilirea relevanţei pentru informaţii a făcut diferenţa dintre motorul de căutare Google şi competitorii săi. TinREAD oferă posibilitatea utilizatorului de a sorta informaţia pe baza unui algoritm la care are acces. Fiecare câmp în care se efectuează căutarea are o anumită importanţă. Spre exemplu, dacă cuvântul căutat este găsit în câmpul de titlu, atunci acea înregistrare este considerată mai importantă decât alta în care acel cuvânt este găsit într-un câmp de note.

Implicit, sistemul are activat algoritmul ¾. Prin aplicarea unui mecanism inteligent de căutare dacă utilizatorul caută, spre exemplu, patru cuvinte odată, sistemul afişează întâi înregistrările în care au fost găsite toate cele patru cuvinte, apoi pe cele în care au fost găsite doar trei. Înregistrările în care au fost găsite doar două cuvinte nu sunt afişate deoarece se consideră că nu sunt suficient de re­le­vante din patru şi rămân în afara algorimului ¾.

Utilizatorii pot alege oricare dintre cele 18 forme de afişare sortată dublate de sensul dorit (ascendent sau descendent. Acest lucru se poate obţine prin selectarea căsuţei din partea dreaptă, sus, în care se vede implicit opţiunea "Relevanţă A-Z".


Rangul (Ranking) unei înregistrări